Workshops och grupper konstellationer. Talking Tree
 
 
 
Aktuella grupper och workshops
2018
Endags workshop 25/3 och 20/5
I härliga omgivningar utanför Kungälv.
Samåkning ordnas från Göteborg.

Fredagsgruppen träffas
9/2, 2/3, 23/3, 13/4, 4/5
Linnéstaden, Göteborg
Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång.
 
Talking tree