Workshops och grupper konstellationer. Talking Tree
 
 
 
Aktuella grupper och workshops
2017
Endags workshop 22/10 och 3/12
I härliga omgivningar utanför Kungälv.
Samåkning ordnas från Göteborg.

Fredagsgruppen träffas
15/9, 6/10, 27/10, 17/11 och 8/12
Linnéstaden, Göteborg
Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång.
 
Talking tree