Workshops och grupper konstellationer. Talking Tree
 
 
 
Aktuella grupper och workshops
2018
Endags workshop 7/10 och 18/11
I härliga omgivningar utanför Kungälv.
Samåkning ordnas från Göteborg.

Fredagsgruppen träffas
14/9, 5/10, 26/10, 16/11, 7/12
Linnéstaden, Göteborg
Alla som är med i gruppen får möjlighet att ställa upp sin egen konstellation under terminens gång.
 
Talking tree